search
top

Актуален въпрос

Налице ли е недопустим конфликт на интереси, който създава основателни съмнения за корупция и клиентелизъм, когато сегашният премиер Б.Б., в качеството си на кмет на София, е дал обществени поръчки за стотина милиона на гаджето на дъщеря си, което е същевременно и съдружник на жена му Цв.Б.?

top
tumblr visit counter