search
top

Световна Асоциация на Юристите

На проведения наскоро конгрес на Световната Асоциация на Юристите (World Jurist Association) бях преизбран за Национален президент за България. Това е една от най-старите и влиятелни международни неправителствени органицации на професионалисти в областта на правото, създадена през петдесетте години по инициатива на видни американски съдии, адвокати, професори по право и държавници (сред които президента Ричард Никсън, легендарният върховен съдия на САЩ Уйлям Ренкуист, Чарлз Райн и др.). Създаването й в голяма степен е отговор от страна на САЩ и останалите западни демокрации на дейността на Международната Асоциация на Юристите Демократи, която се доминира по онова време от представители на комунистически и други диктаторски режими и поради това заема откровено антиамерикански позиции по редица международни теми от ерата на Студената война. Днес в World Jurist Association членуват правници от 140 държави – представители на върховните съдилища, министри на правосъдието, юристи с принос в законодателната политика, университетски преподаватели. От 21 до 25 октомври т.г. във Виена ще се състои Тържествената конференция по повод на 20-та годишнина от падането на Берлинската стена.

top
tumblr visit counter