search
top

Америка гласува!

“Where liberty dwells, there is my country”

Америка гласува днес! За да докаже отново, че е духовна родина на всеки, който обича свободата и иска да живее в общество, в което се живее по правила, които предоставят възможности за всички и изискват отговорност от всеки!

top
tumblr visit counter