search
top

Homo Politicus – социална мрежа за политика

Присъединете се към създадената вчера социална мрежа за хора, които се интересуват от политика – Homo Politicus. В нея вече участват хора с разноцветни политически убеждения – либерали, християндемократи, консерватори, социалдемократи, социалисти, антиглобалисти и пр. Мрежата няма комерсиален или пък еднопартиен характер – колкото по-разноцветна става, толкова по-интересно и полезно за всички участници. Homo Politicus има само една цел – да бъде среда за толерантно общуване между политически активни граждани; още една възможност да чуят вашето мнение или позиция по политическите теми на нацията. Или пък вие да чуете останалите. Присъединете се – тук.

top
tumblr visit counter