search
top

Структурна реформа на политическата система

tsekov1.jpg Слушах президентските идеи вчера относно необходимите промени в политическата система. Констатациите и предложенията са формулирани отдавна – поне преди 7-8 години. Мнозина политически представители, в това число и аз, сме писали, говорили, внасяли законопроекти (промени в Закона за допитване до народа, Избирателен кодекс, Закон за политическите партии, Закон за публичност и регистрация на лобистите и лобистката дейност , Закон за етичните стандарти в лаботата на народните представители и пр.). И сме си блъскали главите в бетонната стена на разноцветните политбюро, които имат интерес от запазване на статуквото. Затова приветствам Георги Първанов, който за първи път се ангажира толкова пряко и категорично с прокарването на тези идеи. Никой не брани алинеите на тези проекти. Важното е да се приемат принципите, а всичко останало може да бъде подобрено и съобразено с днешните обществени условия. 

Не виждам смисъл да привеждам нови аргументи. Затова ето две мнения, които съм изразявал чрез медиите или в изказвания през през 2003 г. и през 2004 г.

top
tumblr visit counter