search
top

Да живееш в Дарфур

Ето и текста: “Виж нацията чрез очите на хората. Виж сълзите, които се стичат като реки от небето. Там, където изглежда има само гранични бразди. Където другите се извръщат със стон. Ти трябва да се изправиш… Не е нужно да бъдеш необикновен, а просто прощаващ. Там, където другите се провалят, ти ще успееш, нужно е време. Но може никога да не разбереш това ако се снишаваш. Рано или късно трябва да опитаме да живеем. Ти трябва да се изправиш.” Mattafix, Living Darfur

top
tumblr visit counter