search
top

Кайро

cairo21.jpg   cairo1.jpg  cairo31.jpg

Кайро е мумия, изтръгната от своя саркофаг, оръфана от уличните псета и захвърлена в прахоляка. Прояден от безчислен човешки мравуняк. Обгърнат от древни миризми. Безразборен, но подчинен на непонятен за чуждоземеца ред. 

Пясъчен град, в който грешниците молят Пустинята за опрощение… 

top
tumblr visit counter