search
top

“Модерна България” сезира ЕС за нарушения на европейските норми от кабинета “Близнашки”"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
Гражданското непартийно Движение „Модерна България“ ще внесе в европейските институции идната седмица сигнал за грубо погазване на европейските директиви от страна на служебното правителство на Георги Близнашки. Сигналът и придружаващия го доказателствен материал, е адресиран до постоянната комисия по Промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент, до Европейската комисия и до Европейската агенция за сътрудничество на енергийните регулатори. Поводът е безпрецедентният политически натиск, намеса и шантаж, който служебното правителство упражнява върху независимия енергиен регулатор.

Политическата саморазправа с ДКЕВР, която наблюдаваме в последните дни, съставлява грубо нарушение на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, която изрично задължава:

„4. Държавите-членки да гарантират независимостта на регулаторния орган и безпристрастното и прозрачно упражняване на правомощията му. За тази цел, държавата-членка гарантира, че при изпълнението на регулаторни функции, възложени му съгласно настоящата директива и свързаното с нея законодателство, регулаторният орган:

а/ е правно отделен и функционално независим от други публични и частни образувания;

b/ гарантира, че персоналът му и лицата, отговорни за управлението му:

- Действат независимо от пазарни интереси;

- Не търсят или не получават преки инструкции от правителство или друго публично или частно образувание при изпълнение на своите регулаторни функкции.”

Политическата намеса на служебното правителство в работата на ДКЕВР, опитът да бъдат извити ръцете на членовете на регулатора и да бъдат принудени с политически натиск да подадат оставката без никакво законово основание е недопустим акт в държава-членка на ЕС. Нещо повече, всичко това се прави с ясната цел – да се отвори пътят за реализиране на противозаконното искане на кабинета „Близнашки” цената на електроенергията да бъде увеличена с цели 50 % – искане, което очевидно обслужва икономическите интереси на монополите и олигархията, които бяха толерирани по време на цялостното управление на ГЕРБ. Сегашният състав на ДКЕВР е пречка за подобни искания, които не само нарушават европейското законодателство, но и са в сериозен ущърб на българските граждани. Движение „Модерна България” подчертава, че независимите регулаторни органи, какъвто е ДКЕВР, следва да функционират вън от котерийните цели на едно правителство, назначено без избори и без мандат от избирателите, чиято конституционна роля е единствено да поддържа текущото управление и да организира честни и свободни избори.

ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ – ФЕВРУАРИ ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС!

ПРЕСОФИС НА ДВИЖЕНИЕ “МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ”

top
tumblr visit counter