search
top

Ще стане ли БЮРМ балканско гето?

getho.jpg Тези дни антибългарската кампания в БЮРМ (Бивша Югославска Република Македония) не стихва. В днешния брой на в. „24 часа” Божидар Димитров изтъква, че това, според него, е част от сръбската стратегия за замразяване на отношенията между България и Македония. За да не би Скопие да получи зелена улица за ЕС преди Белград, което би хвърлило македонците в прегръдките на майката-родина България. И препоръчва сдържаност. В седмичника „Бъди BG” пък, знаменития Петко Бочаров  пак казва „Да, ама не!” И иска твърд курс към скопските политици.  Вероятно истината е някъде по средата. Към темата бих добавил обаче един нюанс, който по-рядко се коментира, когато се отхвърля налудничавата теза за “македонско малцинство” в България. И той е, че дори според Рамковата конвенция за защита на националните малцинства принципа на самоопределяне не е самостоятелно основание за съществуването на едно малцинство. Нужно е наличие на обективни критерии, по които дадена малцинствена група се отличава от мнозинството – различен етнически произход, религия или език. Това, че група хора се самоопределят като марсианци не ги превръща автоматично в национално малцинство, ако те не се отличават от мнозинственото население по такива обективни критерии. Нито майкопродавците от ОМО „Илинден”, нито по-голямата част от неалбанското население на Македония имат такива обективни различия от българите. За съжаление, в БЮРМ сръбските лъжи и репресии през десетилетията днес дават своите горчиви плодове. Цели поколения са израсли с читанки, в които пише, че те не са българи, че Цар Самуил не е български, а „македонски” владетел; че Охридската архиепископия не е Българската православна църква и пр. Възстановяването на историческата истина в съзнанието на тези поколения ще бъде много труден процес. И докато България е толерантна към просръбската пропаганда в Скопие, напредък просто няма да има. Нужно е масиранано културно и икономическо присъствие на български творци, бизнес, медии и пр. Нека само си спомним как по време на Титова Югославия за голяма част от населението на Македония дори изглеждаше престижно да се сърбее, защото тогавашна Югославия стоеше икономически по-добре от целия съветски лагер, нейните граждани пътуваха свободно по-света и пр. Сега ние трябва да сторим така, че с умовете и сърцата си дори крайните македонисти да почувстват необходимост да се обърнат към своите български корени и завинаги да загърбят измислиците на сръбския национализъм. Просръбските политици и общественици в Скопие ще загубят позиции само ако с антибългарската си политика обричат Македония да остане балканско гето. Шанс трябва да имат онези, които разбират, че влизането на БЮРМ в ЕС е свързано не само с покриване на определени икономически и политически критерии, поставени от Брюксел, но и с безусловен отказ от антибългарската политика и пропаганда. 

Обратно в заглавната страница

top
tumblr visit counter