search
top

Спазена ли конституцията на Украйна при импийчмънта на Янукович

Няколко души днес ми писаха с въпрос дали са верни твърденията на някои коментатори, че в днешното си изявление президентът на Русия Путин бил излъгал относно конституционните аспекти на отстраняването на украинския президент Янукович. Отговарям общо тук: Твърденията, че в изявлението на Путин има някаква неточност по отношение на украинската конституция са неверни и се дължат на очевидно непознаване на Конституцията на Украйна. Путин много точно се позовава на изрично упоменатите в нея основания за предсрочно прекратяване на мандата на президента. Това са: 1. Оставка, подадена лично от президента и то в заседание на Върховната рада (парламентът) – чл. 109.
2. Поради невъзможност да изпълнява задълженията си по здравословни причини – чл. 110. В този случай конституционната норма преписва следната процедура: искане от Радата до Върховния съд, който след като го разгледа внася отново в парламента становище по въпроса, придружено с медицинска документация. На тази основа парламентът може да постанови решение за предсрочно прекратяване на правомощията.
3. Импийчмънт – чл. 111. Тази процедура е описана подробно в конституционната разпоредба и в практиката на Конституционния съд на Украйна (Официальное толкование части первой статьи 111 см. в Решении Конституционного Суда
№ 19-рп/2003 от 10.12.2003).
Путин е прав, че конституционната процедура НЕ е спазена. Процедурата изисква:
а. Инициатива на мнозинството от депутатите, при наличие на държавна измяна или други престъпление, извършено от президента.
б. Парламентът създава специална комисия за разледване, в която привлича прокурори и следователи.
в. Становището на комисията по б. “б” се разглежда на заседание на парламента и ако има основание с мнозинство не по-малко от две трети от депутатите се повдига обвинение към президента.
г. Конституционния съд постановява решение относно конституционосъобразността на проведеното разследване и цялата процедура по импийчмънт.
д. Върховният съд дава заключение дали деянията, в които е обвинен президентът съдържат признаци на държавна измяна или друго престъпление.
е. Ако всички тези предпоставки са налице и обвинението е потвърдено, парламентът с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от депутатите освобождава президента.

top
tumblr visit counter