search
top

Решението на референдум е задължително, а не консултативно

Чета, че Георги Близнашки казал, че референдумите имали само консултативно значение и нямат задължителен характер. Този човек как може да говори толкова неверни неща???? И освен че е юристи, даже преподавава конституционно право???? Чел ли е въобще Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление??? Очевидно не е! Което е срамота! Решенията на националните референдуми, ако са взети с необходимия кворум, са задължителни и не подлежат на последващо одобрение от Народното събрание. Дори ако решенията на референдума налагат законодателна промяна, а парламентът не я извърши, законът предвижда, че противоречащата на волята, изразена от гражданите част от съответния акт не се прилага, т.е. обезсилва се.
За сведение, на г-н Близнашки, който не за първи път говори едно към гьотере без да познава материята:
Чл. 9, ал. 6 и ал. 7:
(6) Решението, прието с национален референдум, не подлежи на последващо одобрение от Народното събрание. Народното събрание приема акт, когато това е необходимо за изпълнение на решението.
(7) Ако в срок до три месеца след обявяване на резултата от референдума Народното събрание не приведе свой акт в съответствие с изразената от гласоподавателите воля, този акт не се прилага в частта, която противоречи на решението на референдума.

top
tumblr visit counter