search
top

КС определи ИМП за страна по две важни дела

ksС две свои определения по конституционни дела № 3/2011 и № 4/2011 днес Конституционният съд конституира Института за модерна политика като страна по делата за установяване противоконституционността на чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на текстове от Изборния кодекс.

Първото се отнася до текста от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който предвижда, че не само след вот на недоверие, но и след вот на доверие, поискан от правителството, не може да се внася ново искане за вот на недоверие на същото основание през следващите шест месеца. Държавните институции, които са страни по това дело са Народното събрание, президента на Републиката, Министерския съвет, и министъра на правосъдието.

По второто дело са оспорени голяма част от текстовете на Изборния кодекс, като противоречащи на международните договори и Конституцията.

„Оценяваме високо тези актове на Конституционния съд. Привличането ни като страна по тези важни от гледище на държавността и парламентарните практики конституционни дела е оценка и за капацитета, обществения авторитет и активната роля на Института за модерна политика, които той натрупа за толкова кратко време през изминалата година”, подчерта председателят на ИМП Борислав Цеков.

Екипите на ИМП ще обсъдят исканията и ще се произнесат със становища в указания от КС срок.

top
tumblr visit counter