search
top

Конституционният съд подкрепи “Топлофикация”

logo11.jpg Един глас не стигна в Конституционния съд за да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за енергетиката, според която на топлофикационните дружества се дава привилегията да си изваждат изпълнителен лист само по извлечение от неплатени сметки, без да доказват вземанията си по съдебен път. Шестима конституционни съдии сe обявиха в полза на противоконституционността, а според петима членове на КС това правно положение не гази основния закон. И въпреки това 6 на 5, искането на омбудсмана не е уважено, защото са необходими най-валко седем гласа “за”, т.е. повече от половината от състава на КС.

Жалко за Конституционния съд, който не подкрепи широкия обществен интерес и гражданите, чиито права всекидневно се потъпкват от топлинните мародери. 

Жалко, че въпреки позицията на мнозинството от членовете си, КС не успя да събере нужните гласове за да лиши монополистите от този соц-атавизъм!

Жалко! За потребителите…

top
tumblr visit counter