search
top

Вкарайте лобистите в публичен регистър

Това е моя статия в днешния брой на в.”24 часа”:

Bсичко е било в парламента, но чак такава вакханалия на частни и корпоративни интереси не е била. Законодателната дейност на мнозинството е безпрецедентно пробита от текстове и намерения, които увреждат обществения интерес и обслужват, понякога поименно, частни субекти.

Регистърът на такова “сиво” законодателство, който Институтът за модерна политика води, набъбна прекомерно през изминалата година. Примери много (за съжаление!).

Ето трите най-срамни:

1. Текстовете за ГМО-та, които скандализираха обществото.

2.Отменената забрана фирма да кандидатства за обществени поръчки в едно министерство, ако в нейното ръководство има роднина на министъра.

3. Престъпната дързост – да се фалшифицира приет закон и “Държавен вестник”, с което се разреши реклама на наркотични вещества.

Причините?

Сложна амалгама от откровена некомпетентност, зависимост от корпоративни интереси, липса на управленска стратегия и на демократичен и прозрачен начин на вземане на политически решения.

Сигурно насред тресавището от лобистки закони има и на пръв поглед невинни случаи. Отишъл например депутат в региона си и двама загрижени местни бизнесмени или пък негови съсловни колеги му дали уж интересна законодателна идея. И депутатът съвестно я внася в парламента със съзнанието, че си върши работата.

Грешка!

Депутатите трябва най-сетне да осъзнаят, че те не са представители на своите села и градове, професии или съсловия. И затова не трябва да обслужват едностранчиви интереси.

Те са политически представители на цялата нация. Затова всяка инициатива трябва да се подлага на широко обществено обсъждане, да се търси мнението на максимален брой заинтересовани и потенциално засегнати от дадена законова промяна социални групи и граждански среди. Само така може да се постигне приемлив баланс и съчетаване на иначе разнопосочните интереси.

Що се отнася до онези депутати, които превръщат законодателния процес в личен бизнес и вземат частни пари и спонсорства, за да внасят закони – за тях си има Наказателен кодекс и текст за “търговия с влияние”.

Пороят от скандални лобистки текстове обаче изправя днешното мнозинство пред важно предизвикателство. Дали ще затъне в лошата инерция, която затлачи реформаторската политика на предходните управления, или ще покаже на дело, че има воля да направи политическия процес наистина по-прозрачен и по-почтен.

Ако е второто – малка, но важна стъпка би било приемането на закон за лобизма в духа на принципите, които вече се избистрят и на европейско равнище.

Лобизмът е дейност на външни за властта субекти, на организирани интереси, които търсят влияние върху решенията, които държавният орган взема. Широко разпространено у нас е невежественото разбиране, че неговата регламентация значи да се узакони практиката депутати да получават официално пари от бизнеса. Истината е, че по дефиниция законът за лобизма изрично трябва да забрани това.

Правилата за лобизма не са панацея и няма да спрат онези, които искат да газят закона, както Наказателният кодекс сам по себе си не ликвидира престъпността.

Но един такъв закон ще извади на светло кои организации, фирми или физически лица се опитват да влияят върху законодателството в частен интерес.

Всички законодателни предложения, които се внасят в парламента и неговите комисии, трябва да се публикуват в нарочен публичен регистър. Обществото има право да знае кой за какво лобира и така да преценява действията на властта от гледище на преобладаващия обществен интерес.

Тази прозрачност би позволила на всеки да реагира своевременно пред законодателя, а не да осъмва с текстове, които други са прокарали “на тъмно”.

Така направи преди време Европейската комисия, която поддържа специален регистър на всички организации на гражданското общество, които изразяват мнение по нейните политики. От такава прозрачност няма да загуби никой.

Аргументите на невежеството трябва рязко да се отрекат, независимо откъде идват. За да стане наистина българският парламент “къща от стъкло”, в която всеки носи отговорност за своите дела.

top
tumblr visit counter